AGUNGLAH NAMAMU

Agunglah namaMU
MUlialah namaMU Yesus
Allah segenap alam semesta
TerMUlia dari segalanya (2x)

Kami umatMU menyembahMU
Kami tinggikan namaMU
Kami mahsyurkan diantara bangsa-bangsa
Tiada Allah s’perti Yesus