Mari puji anak Allah Mahatinggi
T’lah dinubuatkan oleh para nabi
KepadaNya diberikan s’gala kuasa
Juru s’lamat dunia, Yesus Kristus Tuhan
S’bab dariMulah datang kes’lamatan kami
Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi

Yesus Tuhan Kaulah Tuhan atas s’gala suku bangsa
Yesus Tuhan Kaulah Tuhan
Memrintah tuk selamanya
Tuk selamanya